Bir ülkenin huzuru, tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanır

Bir ülkenin huzuru, tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanır

Demokrasiyi benimseyen toplumlarda tüm bireyler yasalarla kendisine tanınan haklardan eşit biçimde yararlanmaktadır. Anayasamızda bu durum herkesin ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda AK Parti hükümetlerimiz, hemen hemen hayatın her evresinde dezavantajlı konuma düşen engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir dünya sunmak adına pozitif ayrımcılıklara imza atmıştır. Engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmeleri ve işgücüne katılmalarını sağlamak adına engelli işçi çalıştırılması zorunluluğu getirilmiş ve memurluk sınavlarına “Engelli KPSS” eklenmiştir. Engellilere ve engelli çocuğu olan annelere emeklilik, öğrenim çağında olup okula gidemeyen öğrencilere evde eğitim imkanı sağlanmıştır. 18 yaşın altındaki engelli çocuklarımız maaşa bağlanmış, evde bakım ücreti uygulamaya konulmuştur. Bunun yanı sıra vaatlerimiz arasında yer alan Engelli Yaşam Merkezleri inşa edilerek, engelli kardeşlerimize toplumun bir parçası oldukları hissettirilmiştir.

Bir ülkenin huzuru, o toplumu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanır. Engelli kardeşlerimize empati ile bakabildiğimizde aramızdaki sevgi bağları daha da kuvvetlenecek ve mutlulukla harmanlanmış bir toplum meydana gelecektir. Unutulmamalıdır ki yaşadığımız sürece hepimiz birer engelli adayıyız. Engellilere karşı olan sorumluluklarını ahlaki ve vicdani bir görev addetme hususunda şüphesiz vatandaşlarımızda da ciddi bir bilinç oluşmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizde ve dünyada yaşayan engelli vatandaşlarımıza huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmelerini diliyorum.