Sessiz Devrim’in Lokomotifi; Gençler

Sessiz Devrim’in Lokomotifi; Gençler

Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Sincan Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Gençlerle Çay Sohbeti” programına katıldı. AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcıları Abdurrahman Özkan, Kübranur Uluğ ve Sincan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavga’nın da hazır bulunduğu, 07 Aralık 2013 Cumartesi günü Sincan Kültür Evi’nde düzenlenen programda, eğitim, gençlik, AK Parti’nin vizyonu ve yerel seçimler gibi konularda gençlerle karşılıklı sohbet eden Şahin, sohbetin girişinde kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında gençlik kavramının, nitelikli işgücü ve uzmanlaşma ihtiyacı doğuran sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıktığını belirten Şahin, Türkiye’de gençliğin toplumsal olaylardaki rolünü anlattı.

“Gençliğe Redd-i Miras Dayatıldı “

Cumhuriyet döneminde uygulanan gençlik politikalarını değerlendiren Fatih Şahin, tek parti döneminde faşizan, totaliter uygulamalarla gençlerin kişiliklerinin evrildiğini, özellikle geçmişi redd-i miras yoluyla onlara yeni bir dünya görüşü dayatmak istendiğini söyledi. “Tek parti dönemine ait bu uygulamalar, 1950’de “Beyaz Devrim”le kesildi. Ancak milletin iradesinin egemen olmasından rahatsızlık duyanlar, 1960 darbesini tezgâhladılar” diyen Şahin, “60’lı, 70’li, 80’li yıllardaki darbe ortamlarında gençler, istikrarsızlığın bir unsuru olarak kullanıldı. Sürekli kavganın, dövüşün, çatışmanın bir unsuru olarak görüldü ve Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için, gerek yurtiçinde, gerekse de yurtdışındaki güçler tarafından siyasî oyunlara alet edildi” diye konuştu.

Menderes, Özal ve Erbakan dönemi olmak üzere Türkiye’de demokratikleşme adına 3 ana dönem bulunduğunun altını çizen Şahin, AK Parti’yle birlikte, Türkiye’de yeni bir dönemin başladığına, sunî ayrımların ortadan kaldırıldığına, farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmeye başlandığına dikkat çekti.

“AK Parti Gençlik Kolları Dünyaya Örnek Oldu”

“28 Şubat’ta ve son dönemde görüldüğü üzere, millet iradesinin rafa kaldırıldığı, antidemokratik uygulamaların olduğu, terörün arttığı dönemlerin en büyük mağduru gençlerdir” diye konuşan Şahin, bundan dolayı AK Parti’nin,  kuruluşundan itibaren gençlere apayrı önem veren bir parti olduğunu belirtti. AK Parti olarak, 2 milyona yakın 30 yaşın altında üyesiyle, Türkiye’de en fazla genç üye sayısına sahip olduklarını vurgulayan Şahin, AK Parti’nin vizyon ve misyonunu şu sözlerle anlattı: “Bugün AK Parti Gençlik Kolları sadece Türkiye’de değil, dünyada da örnek gösterilen nadir gençlik teşkilatlarından birisi. Genel merkezden tutun da ilçelere, belediyelere kadar, gençlik kolları üyesi arkadaşlarımız, parti politikalarının belirlenmesinde, bunların uygulanmasında söz ve yetki sahibi, ayrıca siyasette de imkân sahibi bireyler. AK Parti Gençlik Kolları, kendi toprağından, kültüründen, medeniyet anlayışından aldığı referanslarla hareket eden bir teşkilattır.”

sincancaysohbet1

“AK Parti’nin Öncelikleri; Eğitim ve Gençlik”

Eğitim ve gençlik konusunun, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren öncelikli politikaları olduğunu ifade eden Şahin, eğitim sistemindeki yenilikleri şu sözlerle anlattı: “Eğitim kurumlarımızda 205 bin derslik yaptık. Toplam öğretmen sayımız olan 800 binin yarısından fazlası, 408 bini iktidarımız döneminde atandı. Eğitim sistemini öğrencinin lehine reforme ediyoruz. Bir öğrencinin temel eğitimini almak için birden fazla kuruma gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Biz istiyoruz ki, her öğrenci kendi özgünlüğü içinde, kendi yeteneklerine göre bir üst eğitim kurumuna devam etsin. Aileleriyle, arkadaşlarıyla, kendilerini yetiştirecek imkânlara sahip bir hayat yaşasınlar. Bu yüzden en büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. Bütçeden en fazla payı eğitime veriyoruz. Bu da gençliğe verdiğimiz önemin, kıymetin bir göstergesidir.”

Gençliğe verdikleri önemin bir göstergesi olarak 2011 yılında müstakil bir gençlik bakanlığının kurulduğunu kaydeden Şahin, bu tarihten itibaren gençlik ve spor alanında yapılan yatırımların ve tesisleşmenin hızlı bir şekilde arttığını söyledi. Bakanlar Kurulu tarafından da kabul edilen “Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi” doğrultusunda gençlik politikalarının oluşturulduğunu, bu anlamda gençlerin AK Parti içinde çok ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

“Sessiz Devrim’in Lokomotifi; Gençler”

“AK Parti’nin bu zamana kadar elde ettiği başarıların gizli kahramanlarından biri de gençlerdir. Türkiye artık bölgesel bir aktör ve küresel bir aktör olma yolunda ilerliyor. Kendi tarihini çok iyi bilen, gücünü kuvvetini kendi topraklarından, medeniyetinden alan, bu topraklardaki gücün farkında olan ve geleceğini buna göre planlayan, kurgulayan bir gençlik olmalıyız. Mevlâna’nın, Yunus Emre’nin, Mehmet Akif’in, Necip Fazıl’ın, Sezai Karakoç’un, Rasim Özdenören’in, Ali Fuad Başgil’in eserlerini okumalı, anlamalı ve bu değerlere sahip çıkmalıyız. Bu isimlerde bu toprakların gücü, enerjisi, medeniyeti var. Onlara sahip çıktığımız takdirde geleceğimizin bugünden daha iyi olacağı kesin.”

sincancaysohbet2

Fatih Şahin’in konuşmasının ardından karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen sohbette, yerel seçimler, ülke gündemi, gençliğin problemleri ve beklentileri konuşuldu.