son okuduğum 2 kitap

son okuduğum 2 kitap

okuduğum son iki kitap osmanlı imparatorluğunun son dönemini konu alıyor.

ilki DOÇ. DR. ABDÜLHAMİT KIRMIZI’nın ABDÜLHAMİD’İN VALİLERİ – OSMANLI VİLAYET İDARESİ 1895-1908 isimli kitabı.

kitap modern bir merkezi devlete dönüşüm sericinde osmanlı imparatorluğunun taşra idaresinde yaşanan değişimi anlatıyor. kitabı okurken günümüzde de devam eden kimi bürokratik alışkanlıkların o günlerde de mevcut olduğunu görmek beni epey şaşırttı doğrusu.

bu ilginç anekdotu, işin içine biraz da espri katarak bu kitaptan paylaşmıştım:

https://twitter.com/_fatihsahin/status/293309257472950273

titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitabı, yazarı değerli ağabeyim doç. dr. abdülhamit kırmızı bir istanbul seyahatimde görev yaptığı şehir üniversitesinde kendisini ziyaretim sırasında hediye etmişti bana. yalnızca kendi kitabını değil, AHMET REFİK ALTINAY’ın İKİ KOMİTE İKİ KITAL / KAFKAS YOLLARINDA isimli kitabını da hediye etmişti.

benim için her yönüyle güzel bir gündü; hem birçok dostla bir araya gelmiş, hem de güzel kitaplarla tanışmıştım.

okuduğum ikinci kitap olan İKİ KOMİTE İKİ KITAL / KAFKAS YOLLARINDA isminden de anlaşılacağı üzere aslında iki kitap. ama birbirlerini bütünlediklerini, bir dönemle ilgili ilginç gözlemleri içerdiklerini söyleyebiliriz.

İKİ KOMİTE İKİ KITAL 1915 yılından alınan notlardan derlenmiş. o yılların eskişehir ve erzurumu’nu, dahası o şehirlerde yaşanan acıları, dramları, zulümleri, ızdırapları anlatıyor. KAFKAS YOLLARINDA da ise yazar mondros mütarekesi öncesinde bir grup yabancı gazeteciyle birlikte doğuya yaptığı bir inceleme seyahatine dair izlenimlerine yer veriyor.

her iki kitabın da ilk baskısı 1919 yılında yapılmış ve kitaplar 1915-1918 yıllarını anlatıyor. zayıflayan devlet otoritesinin ve bir imparatorluğun ulus devlete dönüşüm sancılarının yol açtığı sorunlar yumağı ve yaşattığı acılar adeta kitabın sayfalarından taşıyor.