2. Yerel Yönetimler Sempozyumu

2. Yerel Yönetimler Sempozyumu

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin’in, Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Yerel Yönetimler Sempozyumu açılış konuşması.

“AK Parti, her meselede bilgiyi ön plana alarak, konuları kendi içerisinde konuşarak, tartışarak, en doğruyu bulma gayretinde olmuş bir yapıdır.”

Türkiye’nin, AK Parti’nin iktidara geldiği günlerden bu günlere gelmesinde; AK Kadroların çalışma azmi, hizmet aşkı, memleket sevdası gibi unsurların yanı sıra; bilgi ve tecrübesi de son derece önemli faktörlerdir.

AK Parti, bilgi kazanma noktasında, kendisini sürekli yenileyen ve kendisine yetmeyen; bu bağlamda çaba gösteren ve öğrenmenin sonu yoktur anlayışıyla hareket eden bir mantığa sahiptir. Çünkü AK Parti; istişare medeniyetinin bir tezahürüdür, söz medeniyetinin bir tezahürüdür. İşte; ikincisini idrak ettiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz yerel yönetimler sempozyumu da bu fikriyatın bir yansımasıdır.

İki gün boyunca devam edecek olan bu sempozyumda söylenmemiş sözlerin gündeme geleceğini umarak, Sempozyumun konusunun “Gençlik ve Yerel Yönetimler” olmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti, Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Tanrıverdi’ye huzurlarınızda tüm gençler adına teşekkür ederek ayrıca dile getirmek istiyorum.

Yerel yönetim birimlerinin, “Gençlik” konusunda nasıl bir öneme sahip olduğunun, gençlere yönelik olarak neler yapılabileceğinin, gençlerin ise yerel yönetim birimlerine ne gibi katkılar sağlayacağının irdeleneceği ve mülahaza edileceği bu programa başarılar diliyor, katkısı bulunan herkese AK Gençlik adına şükranlarımı sunuyorum.

Genel Başkanımız ve Başbakanımız öncülüğünde AK Parti, yerel yönetim birimlerine son derece önem vermiş, bu birimlerin halkla irtibat yönünden ne gibi özelliklere sahip olduğunun bilincine varmış bir Partidir.

Yerel yönetimler dediğimizde akla ilk gelen, hizmet, halka yakınlık, halk denetimi gibi konulardır. Halkın iradesinin yönetime doğrudan yansıması ve bu yönetimin halk tarafından etkin bir şekilde denetlenmesi en güzel biçimde yerel yönetimlerde hayata geçer.

İnsana hizmetin en etkin unsuru olan siyaset yoluyla topluma, ülkesine ve şehrine katkıda bulunmak isteyen bir yöneticinin, yerel yönetim birimlerindeki etkin halk denetimi vesilesiyle, tabiri caizse halkın kılıcı ile kontrol altına alınması, hem toplum, hem de idareci için büyük bir nimettir.

Gönlünde hizmet aşkı olan bir idareci, yaptıklarıyla Hak’kın ve halkın nezdinde şüphesiz çok iyi bir noktada olacaktır. Bu bağlamda başta halkın teveccühünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kazanmış Genel Başkanımız ve Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sayısız Belediye Başkanımız bu teveccühe mazhar olmuşlardır.

Tüm bu yönleri ile ele aldığımızda yerel yönetimler, hem demokrasinin en etkin şekilde işlediği bir yapı, hem de “siyasetin bir okuludur.” Siyasetin okulu olarak nitelendirilen yerel yönetim birimlerinde, gençlerin aktif olarak hizmet etmesi, belediye başkanlıklarında,  belediye meclislerinde ve il genel meclislerinde yer alması, önümüzdeki dönemler için son derece önemlidir.

Buralarda; genç yaşlardan itibaren görev alan siyasetçiler, hizmet ettikleri süreçte dinamizm ve heyecanlarıyla bu birimlere güç katarken, siyaseten de ciddi anlamda bilgi birikimine ve tecrübeye kavuşmuş olacaklardır.

Gençlik Kolları kademesinde  “Yerel Yönetimler Başkanlığı”nın ihdas edilmesi ve son yerel seçimlerde 25-30 yaş aralığındaki 641 arkadaşımızın İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerine seçilmiş olması da Genel Başkanımız ve Başbakanımız öncülüğündeki Partimizin, yerel yönetimlere ve aynı zamanda gençliğe verdiği önemin somut bir ifadesidir.

Yine yerel yönetim birimlerinde görev alan siyasetçilerin yanı sıra, bu birimlerdeki istihdamın niteliği de son derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda, üniversitelerde sadece bu alana yönelik eğitim veren “yerel yönetimler” bölümü yıllardır yetişmiş genç mezunlar verirken, bu bölüm mezunları da kendilerini gösterebilecekleri fırsatları kovalamaktadırlar.

Yerel yönetimler konusunda eğitim görmüş, nitelikli gençlerin istihdamı hem yerel anlamda hem de ülke düzeyinde bir kazanç olacaktır.

Konuşmamın başında belirttiğim gibi bugün burada olmamızın sebebi; Partimizin istişare kültürüne, eğitime ve bilgiye verdiği sonsuz önemken, böyle bir konuyu gündeme getirmenin yerinde olacağını düşünüyorum.

Değerli misafirler,

Bu ülke gençleri, yıllarca kamplaşmalarla, kutuplaşmalarla birbirine düşman edildi. Bir takım güçler, gençleri provoke etmek suretiyle birbirine düşman kesimler yaratarak puslu havadan yararlanma gayretinde oldular.

14 Ağustos 2001’e kadar belki başarılı da oldular, ama bir gün Recep Tayyip Erdoğan’ın, şu an huzurunda olmaktan gurur duyduğum bu AK Kadroların, halkı gerçek manada iktidara taşıyan bir Partinin, AK Partinin azimle hakkın ve doğrunun yanında olacağını, milletinin sesi olacağını hesap ettiler mi bilemiyorum.

Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, artık ok yaydan çıkmıştır. Bu ülkenin değişme iradesinin önünde kimse duramayacaktır. Biliyorum ki, büyüklerinin açtığı bu yolda durmaksızın yürüme sözü veren bir nesil vardır.

Bir milyonu aşan üyesi ile gönül veren milyonları ile AK Gençlik vardır. Yerel yönetimlerden merkezi idareye kadar yönetim mekanizmasının her noktasında görev alan AK Gençler, Başbakanımızın ifadesiyle “bu harekete dinamizm ve heyecan katmaktadır.”

AK Gençler; başta temel hak ve özgürlükler noktasındaki dik duruşuyla, kavgadan değil bilgiden beslenen anlayışıyla, durmadan çalışarak, Kendilerine gösterilen bu güveni boşa çıkarmamıştır, çıkarmayacaktır.

Siyaseti dar kalıplara sokarak, “halkı hizaya getirme” fonksiyonu olarak görenlerin karşısında, AK Parti her konuda olduğu gibi; Sempozyumun konusunu teşkil eden “Gençlik ve Yerel yönetimler” gibi iki önemli konuda da ezberleri bozmuştur.

AK Parti; gencine güvenmeyen, onları tehlikeli gören zihniyetin karşısında gençlerin her konuda önünü açmış, hizmet anlayışı ile de yerelde fark yaratmıştır. Değerli misafirler, Ülkemizin, en önemli potansiyellerinden birisi de, sahip olduğu genç nüfusudur.  Bu potansiyeli doğru değerlendirerek ülkemizin geleceğine üst seviyede katkılar sağlayabiliriz.

Bunun temelleri zaten AK Parti ile beraber atılmıştır. Gençler artık daha fazla söz sahibidir. Gençler artık sağduyu ve feraset sahibidir. Gençler artık oyunların piyonu değil, değişimin ve gelişimin dinamik aktörleridir.

İktidarımız döneminde; üniversitesi olmayan il kalmamıştır. Köy okullarındaki sınıflarda teknolojinin imkanlarından yararlanılarak eğitim yapılmaktadır. Gençlikle ilgili tüm sorunların çözümü için çalışacak olan Gençlik Ajansı kurulma aşamasındadır.

Milletvekili seçilme yaşı 25’e düşürülerek gençlerin temsili noktasında büyük bir adım atılmıştır. Bunun meyveleri de 13 Haziran sabahı inşallah alınacaktır.

Yine iktidarımızın yapmış olduğu her çalışma, yarınlara, yani gençlerimize hizmettir. Çünkü ülkemizin her alanda istikrara kavuşması; gençlerin ümit var olmalarına ve idealist olmalarına ön ayak olacaktır.

Hükümetimiz, ülkemizin yarınları olan gençler için böylesine anlamlı hizmetler yaparken, yerel yönetim birimlerimiz de geri kalmamaktadır, kalmamalıdır. Neticede nesiller yetişirken, yöneticilerin bu konudaki katkısı veya zararı tartışılmaz bir gerçektir.

Yerelde gençlerimiz ve çocuklarımız için, onların sosyal, kültürel, sportif ve sair alanlarda gelişimine katkıda bulunacak yatırımlar hayati öneme sahiptir. Herkesin malumudur ki, böylesine konular birbirleriyle ilintili durumdadır.

Örneğin, kültürel anlamda gelişen genç, kendisini sosyal alanda da geliştirmek isteyecek, eğitim konusunda da hedeflerini yükseltecek ve kendini yetiştirmenin önemine dair bir bilinç zihninde canlanacaktır.

Amacımız, taşın altına elini değil yüreğini koyan bir nesil yetiştirmek değil midir? Bu gibi alanlarda onlara imkânlar sağlanmalıdır ki, geleceğimizi bilgili, bilinçli, kendisini birçok alanda yetiştirmiş, kötü alışkanlardan uzak nesillere emanet edebilelim.

Yine bu konuya paralel olarak bilmekteyiz ki, yerel yönetimlerimizin ailelere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleşmektedir. Bu da çok yönlü bir çalışma olup, hem muhafazakâr demokrat fikir yapısının oldukça önemsediği aile kurumunu geliştirici, hem de o ailenin yetiştirdiği çocukların ve gençlerin bilgili ellerde yoğrulmasına vesile olacak bir faaliyettir, takdire şayandır. Bizler, AK Gençlik olarak böyle bir yapının içinde olmaktan dolayı gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz.

Bizlere güvenen büyüklerimizin çalışmalarını takdirle izliyor ve onlardan ilham alıyoruz. Genel Başkanımız ve Başbakanımızın önderliğinde, girdiği her seçimden başarıyla çıkan bir Parti olarak 13 Haziran sabahında da,  daha güçlü bir Türkiye için, ileri demokrasi için, 2023 ideallerimiz için, daha güçlü şekilde yeni bir döneme merhaba demeyi temenni ediyorum.

Bu programın da gençler adına, yerel yönetimlerimiz adına, Partimiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, AK Gençlik adına en kalbi şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.