Yerel Yönetimler Konferansı

Yerel Yönetimler Konferansı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Av. Fatih Şahin’in Yerel Yönetimler Konferansı açılış konuşması.

 

Sayın Genel Başkanım, Başbakanım, Saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, Çok Değerli Genel Başkan Yardımcılarım ve Bakanlarım, Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Katılımcılar,

Hepinizi saygıyla selamlıyor, Kadın Kollarımızla birlikte düzenlediğimiz Yerel Yönetimler Konferansı’na hoş geldiniz diyorum.

Son olarak İstanbul’da, İnönü Stadyumu’nda Sayın Genel Başkanımızın teşrifleriyle onurlandırdığı Gençlik Şöleni’nin ardından bu kez de Yerel Yönetimler Konferansı’nda bir araya geliyoruz.

Bu yıl konferansımızı “Yerel Yönetimler Kadın ve Gençlerle Güçleniyor” temasıyla düzenliyoruz.

Buradaki şu tabloyu gördüğümüzde temamızın ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıkıyor.

Bu tablo Türkiye’nin güçlenen demokrasisinin, ulaşmış olduğu demokratik olgunluğun resmidir.

Türkiye’de siyaseti dar kalıplara sıkıştıran zihniyetlere de en güzel cevaptır.

Yıllarca popülist söylemlerin kurbanı olan kesimler, kadınlar ve gençler, bugün burada AK Parti’nin en önemli kadrolarında, Türk siyasetine yön veren konumlarda bulunuyor.

Ve bu kadroların başında da ülkemiz için büyük rüyaları olan ve bu rüyaları bir bir gerçekleştiren, “TÜRKİYE’NİN LİDERİ” bulunuyor.

Kendilerine bu vesile ile Türk gençliği adına, AK Parti gençliği adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.

Değerli arkadaşlar,

Yıllarca gençler geleceğimizdir, dediler.

Gençler bizim gözbebeğimiz, istikbalimiz dediler.

Ancak o gelecek ne yazık ki bir türlü gelmedi, gelemedi.

Gençler, umut tacirliği yapılarak umut siyaseti adı altında bırakın Türkiye’nin önemli kadrolarında olabilmeyi, en temel haklarından dahi mahrum bırakıldılar.

Ne düzgün bir eğitim sistemine sahip olabildiler, ne de gelecek tasavvurlarını gerçekleştirecek bir alan bulabildiler.

Ne mutlu ki 14 Ağustos 2001’de Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracak, Türk insanının rüyalarını yeşertecek ışık doğdu ve yeni bir dönüşüm, değişim, kalkınma hamlesi başladı.

Hani diyor ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Az zamanda çok ve büyük işler başardık.”

İşte AK Parti de az zamanda çok ve büyük işler başardı; karanlık bir tünelin içinden aldığı Türkiye’yi kısa sürede aydınlık yarınların tablosuyla tanıştırdı.

Ve bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ve şu anda Konsey’in Dönem Başkanlığını yürüten, küresel aktör olan bir Türkiye var.

Bakınız, Cumhuriyetin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesi olarak ilan ettiğimiz Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine devam eden bir ülkeyiz.

Ve bu tarihi projemizin başında da kabinenin en genç Bakanı bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye’nin en büyük kaynağının artık gençlerin eğitimine ayrılması, bedava dağıtılan ders kitapları, inşa edilen 133 bin yeni derslik ve daha birçok atılım sayesinde Türk gençliği imkanlarını, potansiyellerini harekete geçiriyor.

Ülkemizin 81 vilayetinde açılan üniversiteler Türk gencinin rekabet gücünü artırıyor, bizi ayrıcalıklı kılıyor.

Her şeyden öteye bundan böyle seçilme yaşının 25 olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Ve bugün bu imkanın azami ölçüde sağlandığı AK Parti çatısı altında bu tabloyu paylaşıyoruz.

Kısaca, Türk genci artık çağdaş toplumlardaki yaşıtlarıyla aynı imkanlara hatta daha fazlasına kavuşuyor.

Böylece nitelik ve niceliğiyle her platformda rekabete hazır olan Türk gençliği her alanda söz sahibi olacak olgunluğa erişmiştir.

Sayın Başbakanım,
Değerli Büyüklerim,
Saygıdeğer Katılımcılar,

Bizler AK Parti gençliği olarak bugün ülkemizin gelmiş olduğu konumla övünüyoruz.

Bize sağlanan imkanları, Türkiye’nin zenginliklerini harekete geçirmek için en verimli şekilde değerlendiriyor, Türk gençliği için örnek olmaya çalışıyoruz.

AK Parti gençliği, geçmiş kuşakların ideolojik çatışmalarını sahiplenmeyen, inanç ve idealleri için yola çıkmış bir gençliktir.

AK Parti’li gençler ideolojik kamplara bölünen, statükonun bekçisi, hamasetin güvencesi asla olmamıştır, olmayacaktır.

Biz, Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi “Asım’ın Nesli” bilinciyle hareket ediyor, Fatih’in torunları olduğumuzu unutmuyoruz.

Bu bilinçle asla yaptığımızla yetinmiyoruz.

Bugün, ecdadını bağımsızlık mücadelesi gibi onurlu bir uğurda şehit veren bu genç potansiyel, dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur.

Bu muazzam potansiyel, bu gençler ordusu, dedelerinin miras bıraktığı bu vatanı; bilgiyle, irfanla ve her türlü çağdaş donanımları kuşanarak muhafaza etmeye devam edecektir.

Bunu yaparken, kanla, canla kazanılmış bağımsızlığın liyakatini ecdadına yaraşan bir onurla taşımayı sürdürecektir.

Bağımsızlığı, karakterinin bir parçası olarak addeden bu neslin, hızla değişen dünyada gerekli olan her türlü donanımı kuşanarak büyük bir azimle, gayretle ve kararlılıkla, Türkiye’mizi muasır medeniyetler seviyesine değil, üstüne çıkarmasını hiçbir şey engelleyemeyecektir.

Ecdadımızın, biz gençlerin bağımsız yani özgür yaşayabileceği bir vatan bırakmak için ödediği bedeli, daima yaşatarak onlara layık nesiller olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz.

Onların gösterdiği dirençle, onurla, bu bağımsızlık yani özgürlük bayrağını sonuna kadar taşıyacağımızı bugün de şükran ve minnetle belirtiyorum.

Bu noktada en büyük gücümüz işte burada duran şu tablodur.

Türkiye’nin ilerlemesini engellemek ve karanlık çağlara geri götürmek isteyen birtakım güçlere en güzel cevap da burasıdır.

Ben bu duygu ve düşüncelerle bu tabloyu bizlere sağlayan, Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımıza tüm AK Gençlik adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Kadınların ve gençlerin sadece siyasette değil, hayatın her alanında aktif birer katılımcı olmaları noktasında son derece hassasiyet içerisinde olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum.

Bizleri Türkiye hayallerimizi gerçekleştirmek adına attığımız her adımda destekleyen, bugün de olduğu gibi her zaman bizlerin yanında olan bir Başbakana sahip olduğu için de ülkemle gurur duyuyorum.

Bu vesile ile tüm belediye ve il genel meclisi üyelerimizi seçimlerde gösterdikleri başarıdan dolayı bir kez daha kutluyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyor, tekrar hoş geldiniz diyorum.

Allah yar ve yardımcınız olsun.