1. Gençlik Sempozyumu

1. Gençlik Sempozyumu

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Av. Fatih Şahin’in 1. Gençlik Sempozyumu açılış konuşması

 

Sayın Bakanım,

Sayın Milletvekillerim,

Teşkilatımızın çok değerli mensupları,

Farklı coğrafyalardan gelerek bizleri onurlandıran değerli konuklarımız,

Ülkemizin dört bir yanından sempozyumumuz için istanbul’a gelen genç arkadaşlarım,

Gençlik sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi parti gençlik kollarının kıymetli temsilcileri,

Değerli basın mensupları,

1. Gençlik sempozyumumuza hoş geldiniz.

Bu yıl birincisini düzenlemiş olduğumuz Gençlik Sempozyumumuz için İstanbul’dayız.

Değerli konuklar,

Türkiye, genç nüfusu ve gençliğinin potansiyel gücü dolayısıyla dünyanın dikkate değer ülkelerinden biridir.

Nüfusumuzun yaklaşık % 53’ü (%52,78) 30 yaşının altındadır. Ülkemiz 16 milyona yakın (15.867.945) 18–30 yaş arası genç nüfusa sahiptir. Yani, ülkemizin nüfusunun % 23’e yakını (%22,18) 18–30 yaş arası gençlerden oluşmaktadır.

Peki, Türkiye gençliğinin farkında mı? Gençlerinin eğitim durumunu, işsizlik sorununu, hayata bakışını ve hayat içindeki yerini yakından biliyor mu? Üzülerek ifade edelim ki bu kadar ciddi genç nüfusa sahip olan ülkemiz, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kendi gücünün yeterince farkında değildir.

Avrupa Birliğine hazırlanan bir Türkiye’de gençlik göz ardı edilemez. Gerçekçi, yaratıcı ve iş bitirici bir gençlik Türkiye’nin gerçek potansiyel gücüdür.

Türkiye’de yeni yüzyıl gençliğinin ayakları yere basmaktadır. Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun sağlam bir duruş sergileyenler onların üstesinden gelmeyi başarmaktadır. Kendini yetiştiren, meslek eğitimini tamamlayan her genç, başkasından iş beklemek yerine yeteneği ve zekâsıyla kendi işini ve geleceğini kurmanın yollarını aramaktadır. Artık başkalarından bekleme döneminin geçtiğini, üretmenin yolunu kendisi bulması gerektiğini bilmektedir.

Gençlik; hayatı, eğitimi, iş imkânlarını, siyaseti, kimlik ve kişilik sahibi olmayı ülke ve dünya gerçeklerine bakarak yeniden anlamaya çalışmaktadır. Hayallere sığınmamakta, gerçeklerle yüzleşmektedir. İdeolojik körlük ve kirlilikten uzak kalmaya özen göstermektedir. Siyaseti de ideoloji veya devlet merkezli değil, hayat ve insan merkezli görmektedir. Böyle bir duruşun ülkesinin geleceğine yeni soluklar getireceğine inanmaktayız. Bu soluk, Türkiye için yeni bir umut demektir.

Bugüne kadar hep gerek devlet gerekse toplumun diğer katmanları gençlikten beklentilerini dile getirmişlerdir; halen de dile getirmektedirler. Ancak gençlerin devletten ve toplumun diğer katmanlarından beklentileri nelerdir? Sempozyum boyunca bunları masaya yatıracağımıza, tartışacağımıza inanıyorum.

Sempozyumumuzun amacı, gençliğin bir olgu olarak potansiyel gücünün ve özelliğinin görünür kılınmasında neler yapılabileceğini, bunun yolunu ve yöntemini tartışmaktır. Diğer taraftan hamasete düşmeden gençliğin görmezden gelinen, istismar edilen ve değerlendirilmezse tehdit arz edebilecek yönünün de açığa çıkarılmasına, varsa alınabilecek önlemlerin tartışılmasına zemin hazırlamaktır. Yani gençliğe dışarıdan, ama içten bir bakış! Sorunları aşkın olgusal bir alımlama; sorunları değil, olguyu ve realiteyi konuşmak!

Sempozyumumuz, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz Asuman Erdoğan, İsmail Karaosmanoğlu, Mustafa Demir, Pınar Özcan, Haluk Kalyoncu, Ömer Faruk Karataş, Adem Ali Yılmaz, Yasin Bölükbaşı ile İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanımız Ömer Faruk Kalaycı ve bendenizden müteşekkil Sempozyum İzleme Komitesi’nce takip edilecek ve komite tarafından bir sonuç bildirgesi hazırlanacaktır.

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından organize ve koordine edilen gençlik sempozyumumuza sağladıkları katkılar dolayısıyla İstanbul İl Gençlik Kolu Teşkilatımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum.

Sempozyumumuzun açacağı ufkun, yeni pratiklere imkân sağlayacak nitelikte olmasını ümit ediyor, bir kez daha hoş geldiniz diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.